Rust….

Waarom een Autismecoach?

Werken met (kenmerken van) autisme
Herken je dit? Je bent hoogopgeleid en je hebt een leuke baan. Maar het werken kost je ongelooflijk veel energie en brengt heel veel stress met zich mee. Zodat je helemaal op bent als je thuiskomt Daardoor kun je niet de beste partner of ouder zijn die je zou willen zijn.
Leven en werken met autisme is zwaar. Mensen met (kenmerken van) autisme hebben een grote kans op burnout, omdat ze constant stress ervaren. Coaching kan je meer rust bij autisme bieden.

Meer rust, minder stress
Als Autismecoach kan ik je helpen om minder stress te ervaren en grip te krijgen op je leven. Zodat je wèl energie over hebt aan het einde van een werkdag. Zodat je wèl een gezellige ouder en/of partner kunt zijn.
Zodat je plezier ervaart in je leven.
Ik werk met de methodiek ‘Meer rust, minder stress bij autisme’ . Deze methodiek is zeer gestructureerd en werd ontwikkeld door Marja Boxhoorn (Autismecoach.nl). Met deze methode leer je om in 7 stappen de stress in je leven te verlagen, waardoor je rust krijgt in je hoofd.

Betere relaties met autisme
Als je autisme hebt is het vaak lastig om relaties met anderen om je heen aan te gaan. Zowel op het werk als privé heb je dikwijls het gevoel dat jij die ander niet helemaal begrijpt, en vice versa. Waardoor het veel meer energie kost om met die ander om te gaan.
Ook op dit onderwerp kan ik je helpen. De methode ‘Betere relaties’ , eveneens ontwikkeld door Marja Boxhoorn, helpt jou om stap voor stap toe te werken naar een fijne relatie met je partner/vriend(in)/collega. Het programma is zo opgezet, dat hetgeen je leert door jou vervolgens ook toe te passen is op andere relaties met mensen die voor jou belangrijk zijn.

Klik hier om te zien wat ik je aanbied.